داماد کچل هم هست

Friday, April 29, 2011

- آقا داماد چيکاره‌ان؟
+ الان که سربازن و بيکار... ولى نوه ملکه انگلستان هستن که به نوعى ميشن وليعهد و پادشاه بعدى
- خوب به سلامتى و ميمنت... مبارکه ايشششالا!

0 comments: