موافق سرشماری مجدد هستین؟

Saturday, April 23, 2011

با توجه به افزایش جمعیت گودریون در یک سال گذشته، می‌خوام دوباره طرح سرشماری گودری رو این بار تخصصی‌تر و کامل‌تر از قبل، اجرا کنم تا ببینیم بچه‌ها بیشتر از کدوم منطقه‌های ایران و خارج از ایران هستن.
اگر موافقین لایکش کنین، به محض اینکه به صد تا رسید، پست‌های سرشماری رو شروع می‌کنم.

3 comments:

Anonymous said...

تو هم بلایی ها
شب میخوابی فکر میکنی چیکار کنم که یه کم لایک جمع کنم
هر چند خیلی از ممد اندرمیان تقلید میکنی اما خدایی بعضی پستهات خیلی خوبن

مانی ب. said...

سلام
میشه کمی توضیح بدهید؟
چرا این سرشماری را انجام می دهید؟
این کار چه فایده ای دارد؟

مانی ب. said...

آهان. مث اینکه میونه شما با توضیح موضیح زیاد خوب نیست.