چرت و پرت گلاسه

Monday, April 11, 2011

حالا خوبه چرت و پرته و 3500 قیمتشه، اگه یه چیز درست و حسابی بود چند بود؟

1 comments:

گارسیا said...

انقدر توی گودر دست و پا میزنیم که وقتی میام تو وبلاگها حس غربت دارم!