مریضم؟

Tuesday, April 12, 2011

بین خودمون بمونه، مدتیه علایمی رو در بدنم می‌بینم که یکی از اقوام وقتی مبتلا به مریضی خیلی بد و وحشتناکی بود، داشت. جرات نمی‌کنم برم دکتر... یا حتی تو نت سرچ کنم ببینم راسته یا نه... می‌ترسم...