بزن بزن، تندتر بزن

Friday, April 22, 2011

دوستم تو فیس‌بوک عکسش رو گذاشته که داره ساکسیفون می‌زنه. زمان دانشجویی گیتار می‌زد. زیرش نوشتم: قبلنا با دست می‌زدی، حالا با دهن می‌زنی؟!