پات چی شده؟

Monday, April 4, 2011

یا پات رو گرفتن، یا هنوز اداره‌اش تق و لقه، نرفته سر کار!

1 comments:

Unknown said...

دقیقا منم همین رو میخواستم بگم.. البته بیشتر، ادارش تق و لقه !!!! چون همیشه از ساعت 9 تا 2 ی وقت اداری ، اونم به جز 5 شنبه و جمعه ها شیر میکمرد