روراست باشیم

Thursday, April 28, 2011

حالا که محفل جوونانه است و دور همیم، خودمونیم ها، بی‌رودرواسی، قبول دارین که هروقت گفتیم «پدر و مادرامون ما رو درک نمی‌کنن»، چرت گفتیم؟!
قضیه چیز دیگه بوده، وگرنه خیلی خوب هم درکمون می‌کنن!

1 comments:

پروانه کوچولو said...

نه مخالفم 100%‏

من و بعضی اوقات واقعا درک نمیکنن

یا بیشتر بگم به حس هام اعتماد نمی کنن واین آزار دهنده است