دروغ سیزده ریزی

Saturday, April 2, 2011

هرچی فکر کردم برای امروز یه دروغ باحال بگم، چیزی به ذهنم نرسید جز این: حالم خوبه...

2 comments:

بز said...

اینکهوزیر ارتباطات میگه میخوان یه اینترنت جدا تو ایران بزنن بهش بگن اینترنت پاک

Anonymous said...

نوشته هات خیلی سطحی شدنٍ کاملا معلومه سعی میکنی ببینی ملت چیو لایک می کنند تو هم یک خزعبل در موردشون بنویسی