طرح سرشماری اهالی گودر: هرمزگان، بوشهر و خوزستان

Friday, April 29, 2011

لطفا فقط کسانی که خودشون رو اهل هرمزگان، بوشهر و خوزستان می‌دونن، این پست رو لایک و شر کنن!
توضیحات مفصل در این پست آمده.
هدف: ارضای کنجکاوی خودم و بقیه فضولهای شبیه خودم!
اگر منطقه شما هنوز سرشماری نشده، منتظر بمانید!
شر کنید تا دوستان بیشتری ببینند.

0 comments: