استدعا از بیل گیتس

Saturday, April 16, 2011

خدا شاهده اگه مایکروسافت فال ورق رو از روی ویندوز برداره، راندمان کاری در ادارات و شرکتها دو برابر میشه!

1 comments:

aaab said...

راندمان که هیچوقت زیاد نمی‌شه، با این کار فقط کاربرد کامپیوتر تو ادارات کم می‌شه.