دیالوگ- سیزده

Saturday, April 2, 2011

«هر آدمی نیمه گمشده‌ای داره. برای پیدا کردنش نباید دنبالش بگرده!»

ریچل- فرندز

0 comments: