تحریم‌های دهه شصت و نود

Monday, January 17, 2011

بعله... زمانی بود که شکر گیر نمی‌اومد، دستمال کاغذی تولید نمی‌شد، شیرخشک و مداد قرمز و باتری و حتی کره هم پیدا نمی‌شد... بعله، زمان جنگ تحریم بودیم... شاید دور نباشه که باز هم تجربه کنیم!

0 comments: