ورزشمال

Wednesday, January 12, 2011

یکی از آشناها از ایناست که هرجای دنیا مسابقه تیم ملی فوتبال باشه، ایشون هم سرجهازی تیم هستن و به ضرب و زور با تیم میرن! با این توضیح که هیچ سابقه و تجربه‌ای هم در زمینه فوتبال و هیچ ورزش دیگه‌ای ندارن، فقط پولدارن! جالب اینجاست که نصف دیوارهای خونه‌اش هم پر از تقدیرنامه‌هایی هست که فدراسیون بهش داده!

0 comments: