شرم و حیای دهه شصتی‌ها

Friday, January 28, 2011

بچه‌ها در اتوبوس مشغول تخمه خوردن هستن و پوست تخمه را کف اتوبوس می‌ریزند. یکی باصدای بلند برای بقیه تعریف می‌کند: دیدی امروز آقا معلم گفت نشخوار نکن حیوون! همه می‌زنند زیر خنده.
راننده اتوبوس کنار خیابان نگه می‌دارد، با آرامش برمی‌گردد رو به بچه‌ها و با صدای رسا: راست گفته معلمت! نشخوار نکن حیوون، نمی‌بینی چقدر تمیزه...
همه اتوبوس با هم می‌خندند، حتی خود بچه‌ها!
کافی بود یکی به من بگه بالای چشمت ابرو، از خجالت و عصبانیت می‌مردم، ولی بچه‌های الان انگار نه انگار...

1 comments:

alborz s said...

دهه شصتیها الان دیگه از سن مدرسه رفتنشون گذشته!
بهتره اصلاحش کنی!