در مهمانی مختلط اتفاق افتاد- واقعی

Tuesday, January 25, 2011

یکی از دختر خانوما در حالت خیلی اوپس(!)، خطاب به دی‌جی مراسم، در پایان مهمانی: آهنگ «ای ایران» داری؟ بذار که پارتی رو تموم کنیم...!