نصیحت من به شما اینست...

Monday, January 24, 2011

تو رو خدا عاشق دخترها (یا پسرهای) فامیل نشین... اگه بهش نرسی، تا آخر عمر باید توی مهمونی‌ها چشم تو چشمش بشی، وقتی داره با شوهرش (یا زنش) میگه و می‌خنده...
لامصبا...