حس خوب نون خریدن

Sunday, January 16, 2011

طوری شده که وقتی توی خیابون دست این کارگرها و طفلی ها نون می‌بینم، یه حس خوبی بهم دست میده!

0 comments: