قاهره گشته تهران / مردم چرا نمی‌آین!؟

Saturday, January 29, 2011

هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم «مصر» به جز آثار باستانی، چیز دیگه‌ای داشته باشه که من بهش حسودی کنم... الهی کوفت‌شون بشه!

0 comments: