بابام و بازی ایران و کره

Sunday, January 16, 2011

جواد خیابانی: فکر کنم الان در تهران داره برف میاد...
بابام در حال ورق زدن مجله، از بالای عینکش: ارواح عمه‌ات، یعنی بهت خبر ندادن تهران داره برف میاد و تو حدس زدی!؟