چرخه‌ی بازی در مردان ایرانی

Saturday, January 8, 2011

بچگی: دکتربازی،
نوجوانی: کف‌‌بازی،
جوانی: دختربازی،
پیری: کفتربازی (تو پارک)!‏

0 comments: