مثل به دنیا آوردن بچه و بعد طلاق گرفتن و رها کردنش

Tuesday, January 18, 2011

باید اعتراف کنم که دوست ندارم «آدم برفی» درست کنم. چون طاقت ندارم چند روز بعد آب شدنش رو ببینم...

0 comments: