راننده 206 نقره‌ای... دستات رو بشور

Thursday, January 27, 2011

آقای راننده‌ای که صبح توی ترافیک، نیم ساعتی کنار ماشینت بودم، اگه اینجا رو می‌خونی خبر بده که به سلامتی اون چیزی که نیم ساعت (شاید هم بیشتر) توی دماغت دنبالش می‌گشتی، پیدا کردی یا نه؟ سوراخ دماغت جر نخورد کثافت!؟

0 comments: