میشه از تهش هم خورد

Tuesday, January 4, 2011

هی سران فتنه، سران فتنه می‌کنن، خوب بیان سرش رو بخورن تموم بشه بره پی کارش دیگه!

0 comments: