اسلام مترقی

Monday, January 24, 2011

نه به اون یقه آخوندیش، نه به اون دکمه سردست‌هاش!


(علی اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)

یاد قلعه حیوانات افتادم...!

0 comments: