همچین آدم پر دل و جراتی هستم

Saturday, January 15, 2011

یه داستان ترسناک برای مجله نوشتم، وقتی تموم شد و دوباره خوندمش، شبش خوابم نبرد... از ترس!

0 comments: