همه گیج و حواس‌پرت شدیم

Saturday, January 29, 2011

تازگی ها یه وسواس گرفتم، اسمش رو گذاشتم «سندرم کلید جامونده روی در»! از وقتی شروع شد که در عرض یک هفته، روی دو تا در خونه تو کوچه‌مون، دیدم کلیدهاشون جامونده، زنگ زدم و با یه حالت دهقان فداکاری، بهشون خبر دادم و کلی ازم تشکر کردن. حالا هرجا راه میرم، فقط حواسم به درهای خونه‌هاست... کمکم کنین!

0 comments: