در سامان گلریز اتفاق افتاد- واقعی

Thursday, January 13, 2011

بعد از اینکه غذا رو پخته، رو به دوربین میگه: دقت کنین غذای شما هم باید این بو و عطر رو داشته باشه...!

حیف شد تلویزیونم قدرت انتقال بو نداشت!

2 comments:

سوگل said...

پَ شما هم این برنامه آشپزی رو می بیند!
نه دقت کردین همش میگه چه غذای خوشرنگی یکی نیس بهش بگه خوشرنگی تو سرت بخوره خوشمزه هم هست آیا؟؟؟!

Mr.Karmand said...

حالا خوبه طعمو نگفته