حلال-خوری

Tuesday, January 11, 2011

از وقتی کارت سوخت رو به کارت بانک وصل کردم و پول بنزین رو با کارت میدم، حس می‌کنم نفرین مامورهای پمپ بنزین پشت سرمه!
دقت کردین وقتی ده تومن بدهکار میشی، ولت نمی‌کنن تا بگیرن ولی وقتی خودشون صد تومن بدهکار میشن، به راحتی به روی خودشون نمیارن!