نصایح پدرانه- 15

Monday, January 10, 2011

پسرم! قبل از فوروارد کردن هر کوفتی برای دوستانت، اسم فرستنده قبلی را پاک کن و از گزینه Bcc استفاده کن تا آدرس همدیگر را نبینند!

0 comments: