متولدین ماه دی

Monday, January 3, 2011

دیماه سی روزه ولی تا امروز من به بیست و پنج نفر تبریک تولد گفتم! این نشون میده که پدر و مادرها چقدر در بهار (فروردین و اردیبهشت) با هم مهربون میشن!