فیلمفارسی- شانزده

Sunday, January 16, 2011

در اینگونه فیلم‌ها همیشه تعداد مردهای مجرد با تعداد زن‌های مجرد برابر بوده و در انتها به هم خواهند رسید!

2 comments:

Unknown said...

همیشه تعداد مردا دو برابره ... نصف اش مردای فقیر خوش قلب و نصف دیگه اش پولدار سنگدل که ته اش اونا به عشق اشون می رسن و اینا سرشون بی کلاه می مونه :دی

Mr.Karmand said...

گود