گروهان آماده باش... بوی گل سوسن و یاسمن آید

Friday, January 28, 2011

فکر کنم اولین ماموریت جدی «فتا»، مقابله با جمله‌سازی بچه‌های گودر با این مضمونه: انقلاب ما انفجار فلان بود!

0 comments: