عادت می‌کنیم

Monday, January 3, 2011

وقتی می‌خوام فارسی تایپ کنم، دو تا دکمه کیبورد رو می‌زنم و میشه فارسی. وقتی می‌خوام بهش نگاه کنم یا فکر کنم کدوم دو تا دکمه این کار رو انجام میدن، نمی‌دونم کدوماست!
شده جریان زندگی‌مون...

0 comments: