گیهان و خوانندگان- هدفمندی

Sunday, January 9, 2011

چشمام درد گرفته از نور کم... تنم بو گرفته از حموم نرفتن... از سرما داریم قندیل می‌بندیم ولی بخاری روشن نمی‌کنیم... پاهام درد میکنه از بس پیاده اینور و اونور میرم... شکمم به پشتم چسبیده از گرسنگی... لباسام پاره پوره شدن و نمی‌تونم کفش و لباس نو بخرم... ولی در عوض خدا را شاکرم که ریاست محترم جمهور توانست با شجاعتی مثال زدنی بعد از سالها یارانه‌ها را هدفمند کن.
با تشکر، هپلی پلشتیان از ایران

0 comments: