چشم به راه سال دیگه‌ایم

Tuesday, January 4, 2011

کسی حواسش هست که سال دیگه 2012 میشه و ممکنه همه‌چی تموم بشه؟

1 comments:

Anonymous said...

یعنی ممکنه احمدی نژاد هم با ما تموم بشه ؟؟؟
یا ما تموم میشیم اون باز می مونه ؟