ژانر: راننده تاکسی ِ مهربون

Wednesday, January 5, 2011

این راننده تاکسی‌هایی که وقتی تو پیاده‌رو هستی و داری با موبایل حرف می‌زنی و همونجور بستنی قیفی می خوری و به ویترین مغازه ها نگاه می‌کنی، بازم ولت نمی‌کنن و اصرار دارن سوارت کنن! ربطی هم به جنسیت نداره، برای همه بوق می‌زنن!

5 comments:

Anonymous said...

خوب ، این یکی از دردسرهای خوشگل پسر بودنه!؛

mr.karmand said...

یه جور حشر هم گاهی نیگاه میکنن.

ناشناس مذکر said...

کاملا حق دارن! پسر و دختر نداره که! چون اولا: تعداد قابل توجهی از پسرها از بسیاری از دخترها خیلی خوشگل ترند ثانیا: پسرها و دخترها در داشتن دو عضو شریف با هم مشترکند! از آنجائی که ممکنه با سیاستهای کلی بلاگت مغایرت داشته باشه از نام بردن اون اعضا پرهیز می کنم!؛

Anonymous said...

اگر منم راننده تاکسی بودم و تو رو می دیدم که در پیاده رو هستی و ... بی اختیار دستم می رفت به سمت بوق!ـ

سپند said...

ببخشید ، شما معمولا در کدوم مسیر پیاده روی می کنید؟!؛