یاد عروسک‌های فیلم ترسناک می‌افتم

Tuesday, January 4, 2011

باید اعتراف کنم از رقص اون دختربچه‌های چینی- ژاپنی تو کلیپ «باران» گوگوش که هی ورجه- وورجه می‌کنن، می‌ترسم!