اسامی التقاطی- چهارده

Saturday, January 29, 2011

بعد از صدو بیست سال، وقتی شاغلام فوت کنه لابد تو مجلس ختمش میگن: پیرغلام پیروانی! (تو مایه‌های پیرغلام اباعبدا...)‏

0 comments: