در بانک اتفاق افتاد

Sunday, January 23, 2011

مسئول باجه به مشتری: خانم لطفا شماره «شبا»تون رو هم بنویسین...
خانوم: وا؟ خاک به سرم! خجالت بکشین آقا...!
.
.
.
شماره سیبا کم بود، حالا شماره شبا رو هم باید یادمون باشه!

0 comments: