نذر- واقعی

Tuesday, August 16, 2011

خدایا هزار تا صلوات نذز می‌کنم که فردا عید فطر باشه!

0 comments: