پریویسلی آن ریزی- رمضان 2

Wednesday, August 10, 2011

بگو سلام بر حسین

میگه: عمرا اگه امام حسین (ع) به اندازه ما تشنگی کشید، دو تا نصفه روز بود که سرش هم به جنگیدن گرم بود...!

..........

روزه‌داران راستین

اینایی که روزه می‌گیرن تا تندرست بشن!
اینایی که نماز نمی‌خونن ولی روزه می‌گیرن!
اینایی که فقط وقتی روزه می‌گیرن، نماز می‌خونن!

..........

گناهان صغیره‌مون

یه زمانی بود که شبهای قدر با خودمون عهد می‌بستیم که همین امشب که برسیم خونه، اسم هرچی دختره از تو لیست چت‌هامون پاک می کنیم و درایو عکس و فیلم هاردمون رو فرمت می‌کنیم!