در ستایش صداقت نود

Tuesday, August 30, 2011

وقتی فردوسی‌پور جلوی دوربین پخش زنده، ریز حقوق و دستمزد خودش و همکارانش رو با مدرک و سند میگه، فنایی هم جرات می‌کنه که بگه: دولت عدالت‌پرور به جای کمک به مردم کشورهای دیگه، به مردم همین مملکت برسه!
بعد ریاست محترم جمهور ِ دروغگوی کذاب‌مون هم تو دوربین نگاه کنه و بگه تو کشور یک گرسنه هم نداریم...

0 comments: