استفاده ابزاری برای جلب رضایت نامزد

Friday, August 5, 2011

درسته پول ندارم،
ولی خوب دول که دارم!

برگرفته از سروده استاد تتلو!

0 comments: