قلب عنی

Monday, August 15, 2011

شرط می‌بندم اگه از تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگران سریال «قلب یخی» بپرسن که جریان این سریال چیه، خودشون هم نمی‌دونن!

0 comments: