روسهای کثافت

Monday, August 29, 2011

می‌دونستین روسیه خیلی راحت و علنی داره به بشار اسد اسلحه می‌فروشه؟

1 comments:

Anonymous said...

آمریکاهای کثافت تر:
آیا میدانستید که آمریکا به گروهک های تروریستی که مردم ما رو میکشن اسلحه میفروشه؟
وآیا میدونستین که آمریکا اسلحه 90% دیکتاتور های دنیا رو مستقیما تامین میکنه؟
و آیا میدانستید شما بسیار یک جانبه به مسئاله مینگرید؟