دعای شبانه روزی ماه رمضان

Monday, August 1, 2011

خدایا ما را از گشنگان واقعی‌ درگاهت قرار ده...!

0 comments: