در نمایندگی ایران خودرو اتفاق افتاد- واقعی

Tuesday, August 9, 2011

خانوم خریدار به فروشنده، با دعوا: خوب من چه جوری یک هفته بدون قالپاق رانندگی کنم؟

0 comments: