در مصاحبه معاون وزیر اتفاق افتاد- واقعی

Tuesday, August 2, 2011

معاون وزیر راه در مصاحبه با تلویزیون: برای جلوگیری از سوانح جاده‌ای، نباید خودروها را هرجا که خراب شدند، نگه داشت...!
وی نیفزود که لابد باید خودروی خراب رو بذاریم روی کولمون و ببریم پارکینگ خونه عمه ایشون!

0 comments: