تحجر که شاخ و دم نداره

Saturday, August 13, 2011

کافی شاپها رو که دختر و پسرها عین بچه آدم، باکلاس می‌رفتن می‌نشستن و حرف می‌زدن و چیزی می‌خوردن و شايد سيگار می‌کشيدن رو تعطیل می‌کنن، به‌جاش قهوه‌خانه و سنتی‌سرا و لمکده باز می‌کنن که برن توی کنجش قلیون بکشن و هزار و یک کار دیگه بکنن!

0 comments: