از بس عقب جلو می‌کنن، آخرش ماه گم میشه

Tuesday, August 2, 2011

قبلا عید فطر پس و پيش میشد، تازگیها یوم‌الشک هم عقب و جلو میشه. بعید نیست تا چند سال دیگه همه دنیا این ماه روزه بگیرن، ایران دو ماه دیگه‌اش!

0 comments: